Bøkeskogen i Larvik!

Bøkeskogen vår var landets første offentlige friområde! Den er Norges største og verdens nordligste offentlige bøkeskog – 300 mål stor!

Skogen ble gitt til Larvik bys befolkning i 1884 av godseier Treschow! Den er vernet som landskapsvernområde fra 1980. Skogen eies og drives av Statsskog som “parkskog”!

Men vet du hvordan Bøkeskogen oppsto? Jernverket i Larvik hadde et enormt behov for trekull, noe som resulterte i at skogene rundt byen ble uthogd! Bøketrærne ble stående, for man måtte ha kongelig tillatelse til å felle et bøketre! Dermed vokste det opp bøkeskoger på flere steder i området!

Bøkeskogen er nok rekreasjonsområde nummer en i Larvik! Det er mange stier og merkede løyper som har utgangspunkt her!🍃🍃🍃

20 kommentarer

Siste innlegg