Ekte Donalder!

Stokkender er noen kvakkende, fornøyde fugler! Jeg tenker alltid Donald når de kvekker ivei……!

Stokkand er en av de mest tallrike andefugler vi har! Du ser dem nærmest overalt….. og ofte i i parker og nær bebyggelse!

Du skjønner vel hvem som er herr og hvem som er fru?

Hannen er selvfølgelig fargerik og har gult nebb, mens hunnen er brunspraglet og har oransje og svart nebb!

På jakt etter mat! Fiiiin stil!

Det er hunnen som ordner med ungene! Det er kun hun som ruger, det er hun som tar dem med til vannet og lærer dem å finne mat, det er hun alene som passer på dem i de to månedene det tar før de er flyvedyktige! Ikkeno likestilling i stokkand-familien altså….!

De kan jaktes på fire måneder om høsten….! Men de som overlever jakta, kan faktisk bli så gamle som 25 år!

🦆🦆

12 kommentarer

Siste innlegg