Knoppsvane!

Knoppsvanen er en kjent fugl i parker og bynære vann! Hann og hunn er helt like, men hannen er noe større og tyngre!

Den veier mellom ni og fjorten kilo, og er den tyngste fuglen som hekker i Norge! Den er også en av de tyngste fuglene som kan fly!

Knoppsvanen lever av forskjellige vannplanter, og den lange halsen gjør det mulig å hente maten helt ned mot en meters dyp!

De holder sammen som par så lenge begge fuglene lever! I hekkesesongen kan de være aggressive – da hveser de om noen nærmer seg!

Det var dagens lille lærestund…..!

🦢🦢

16 kommentarer

Siste innlegg