Murane!

Murane er en godt bevart, 1,7 km lang, strekning av den gamle veien mellom Ulefoss og Strengen! Den ble bygget i 1853.

Vi snakker gammel veibyggekunst, stabbesteiner og natursteinmurer! Veien ble bygget for tungtrafikk, dvs hester med tunge lass!

Etterhvert ble Telemarkskanalen bygget, den sto ferdig i 1892. Denne utgaven av Murane er fra samme år, for i forbindelse med kanalbyggingen ble den gamle utgaven lagt under vann! Du kan fortsatt se den parallelt med denne veien!

Veien var i bruk lenge, men ble til slutt for smal! Den ble faktisk ikke erstattet av en ny vei før på slutten av 1970-tallet!

Murane ble utbedret og restaurert i kulturminneåret 2009, og er nå en flott gangvei/sykkelvei! Perfekt for turglade!

16 kommentarer

Siste innlegg